Wiele elektrowni, kotłowni komunalnych i przemysłowych, boryka się z koniecznością spalania różnych gatunków paliwa o parametrach częstokroć znacznie odbiegających od zakładanych. Spowodowane tym różnice w zawartości oraz charakterystyce topnienia popiołów, zwiększają zagrożenie szlakowania kotła.

Powstanie pierwszej warstwy osadów w obrębie komory paleniskowej, przewału oraz drugiego ciągu kotła, przyspiesza dalszy proces szlakowania. Pogorszenie wymiany ciepła w parowniku powoduje, że również popioły o wyższej temperaturze mięknięcia zaczynają tworzyć lepkie osady. W efekcie zanieczyszczenia komory paleniskowej rosną temperatury spalin oraz powstają dalsze zanieczyszczenia w strefach przegrzewaczy i podgrzewaczy. Zanieczyszczenia tego typu nie dają się usunąć przez zdmuchiwanie, częstokroć prowadzi to do awarii kotła. Chcąc przeciwdziałać tego rodzaju zjawiskom oraz poprawić parametry ruchowe kotła, proponujemy preparat KALNIT.

Następna strona